wkb

Als alles gaat zoals men verwacht, dan gaat in 2022 de wet kwaliteitsborging (wkb) in de Nederlandse bouwwereld in. Deze wet wordt in het leven geroepen om de kwaliteit van nieuwe gebouwen in Nederland wat omhoog te krikken. Ook verbouwingen aan bestaande bouwwerken dienen kwalitatief te verbeteren. De regering wil dit voor elkaar krijgen door via de wkb meer integrale controle in te bouwen. Een gecertificeerde kwaliteitswaarborger, aan te stellen door de opdrachtgever van het bouwproject, moet deze controles uitvoeren. Zo worden ontwerpen van bijvoorbeeld architecten al snel kritisch tegen het licht gehouden en ook wordt er tijdens het bouwen toezicht gehouden op de aannemer in kwestie. Vanzelfsprekend wordt na het afronden van het pand nog eens nagegaan of aan alle wettelijke eisen is voldaan. Het klinkt misschien verrassend, maar tot op heden ontbraken al deze controlemomenten vaak bij bouwprocessen. 

wkb

Hoe de wkb gunstig moet uitpakken voor de consument

Als je als opdrachtgever een bouwproces laat uitvoeren, dan wil je natuurlijk naderhand veilig en comfortabel van dit gebouw kunnen gebruikmaken. Welnu, dankzij de wkb wordt de kans hierop veel groter. Daarentegen heb je veel minder kans op constructiefouten of andere onvolkomenheden met mogelijk schade of zelfs letsel tot gevolg.