tijdelijke woonunit verhuur

Wonen: het is een groot thema tegenwoordig. Er is sprake van een tekort aan woningen waardoor de ruimte beperkt is en de kosten voor sommigen onbetaalbaar zijn. Vaak zijn er voor nieuwe woningen weinig plekken of weinig ruimte, waardoor het langer duurt voor er een geschikte plek wordt gevonden waar nieuwe woningen gebouwd kunnen worden. Ondertussen betoont de mens zich vindingrijk en komt met tal van oplossingen in de vorm van aangepaste woonvormen. Voorbeelden daarvan zijn tiny houses, maar ook zogenaamde woonunits. Tijdelijke woonunit verhuur is dan ook populair bij vastgoedontwikkelaars en interessant voor starters op de woningmarkt.

tijdelijke woonunit verhuur

Wat maakt woonunits interessant voor starters?

Allereerst is een woonunit voor starters interessant vanwege de lagere kosten. Woonunits kosten beduidend minder dan daadwerkelijke huizen. Daar staat wel weer tegenover dat woonunits erg klein zijn en eigenlijk gebruikt worden wanneer iemand een woning wil uitbreiden, of tijdelijke woonruimte nodig heeft omdat de eigen woning of het eigen wooncentrum door bepaalde omstandigheden – denk daarbij aan calamiteiten als brand – (tijdelijk) niet beschikbaar is. Toch is er bij schaarste op de woningmarkt soms weinig keuze en dan kan een woonunit uitkomst bieden. Woonunits kunnen geleverd worden met alle noodzakelijke voorzieningen zoals toilet, badkamer en keuken. Daarnaast kunnen ze indien nodig op zeer korte termijn beschikbaar worden gesteld.