assurance professional

Elk bedrijf streeft er naar om zo goed mogelijk te presteren. Daarbij ontstaat soms de vraag of er een vereiste wel goed wordt nagestreefd. Er kan bijvoorbeeld binnen een bedrijf discussie zijn of commerciële doelstellingen daadwerkelijk behaald kunnen worden. In dit geval kan een assurance professional jou helpen om een bepaald object te onderzoeken. Na de evaluatie wordt dan duidelijk of er aan het criterium wordt voldaan. Het doel van dergelijke opdrachten is om duidelijkheid te verschaffen aan opdrachtgevers of derden. Zo kan je met de gewonnen informatie inzien of de huidige gang van zaken soepel verloopt of aanpassing nodig heeft.

assurance professional

Soorten opdrachten

Voor het uitvoeren van deze audits, zijn er verschillende taken die uitgevoerd kunnen worden. Zo kunnen de vakspecialisten jou helpen met het beoordelen van de jaarcijfers, zodat je op een rijtje duidelijk hebt of de cijfers overeenkomen met de gewenste berekeningen van jouw bedrijf. Ook kan een accountant jou helpen met het controleren van een subsidieaanvraag, evenals het beoordelen van rapportages. Naast de prestaties van je bedrijf, kan er ook gekeken worden naar specifieke omstandigheden, zoals de arbeidsomstandigheden of de veiligheid op de werkvloer. Zo wordt voor jou duidelijk of er aan de behoeften binnen jouw bedrijf wordt voldaan en of de berekeningen deze behoeften bevredigen.