Welke gevaren kunnen er op de loer liggen en wat kun je er aan doen om deze gevaren zo veel mogelijk te vermijden? Dit komt allemaal aan bod in je risicoanalyse. Met de risico analyse onderzoek je je werkplek op alle mogelijke risico’s die er aanwezig kunnen zijn. Bij veel gevaarlijke werkzaamheden is het belangrijk dat er een goed beeld is van wat er zou kunnen gebeuren tijdens de werkzaamheden en hoe je dit het beste kunt vermijden. Het maken van een goede risicoanalyse doe je door een veiligheidskundige van G4S Safety Solutions in te schakelen, die samen met jou kijkt wat er gedaan moet worden om je werkplek zo risicovrij als mogelijk te kunnen maken.

Benoemen, analyseren en bepalen

De expert vanuit G4S Safety Solutions zal je helpen met het verbeteren van de veiligheid bij jou op de werkvloer. De drie belangrijkste taken die hij heeft zijn het benoemen van de mogelijke werkrisico’s, deze risico’s analyseren op hoe groot ze zijn en wat er tegen gedaan zou kunnen worden en het bepalen van de preventieve maatregelen om het gevaar te kunnen minimaliseren voor zover mogelijk. Op basis van deze bevindingen wordt de risicoanalyse gemaakt en is er een duidelijk overzicht van waar de knelpunten bij jouw onderneming zitten. Doordat dit duidelijk in kaart is gebracht kun je veel beter en gerichter je maatregelen nemen en ervoor zorgen dat je werknemers geen onnodig risico lopen op schade, letsel of gezondheidsklachten. Deze maatregelen kunnen variëren van het accepteren dat de risico’s er zijn tot het corrigeren van werkzaamheden en de preventie om een risico tot het minimum te beperken. Een goede risicoanalyse kan levens redden en voorkomt dat wanneer er een ongeval of calamiteit is gebeurd dat deze zich makkelijk herhaalt. Jezelf en je team zo goed als mogelijk beschermen tegen de problemen die zouden kunnen optreden doe je door samen met G4S Safety Solutions een goede en daadkrachtige risicoanalyse op te maken en je maatregelen af te stemmen op wat er uit deze risicoanalyse is gekomen.