informatiemanagement adviseur

Wat is een Informatiemanagement adviseur? Een adviseur is iemand die het advies geeft om iets wel of niet te doen. Dit kan zijn een aankoop van een huis of ander stuk grond. Of juist iemand die in de mode branche werkt en jou het advies geeft over moden. Iedereen heeft wel eens advies, maar dat maakt je niet meteen een adviseur. Een adviseur kan zoals hierboven beschreven op meerdere vlaktes worden ingezet. Informatie is datgene wat je geeft, hierdoor weet de ander meer. Het management is bedrijfsvoering. Hoe alles wordt georganiseerd, wie de baas is en wat er dus moet worden gedaan. 

informatiemanagement adviseur

Project 

Een informatiemanagement adviseur werkt heel tactisch en strategisch wat het niveau dan ook weer een stukje omhoog tilt. De taken die worden uitgevoerd worden waargenomen door een functioneel beheer. Iemand die deze taak op zich neemt kijkt naar het project, zorgt dat er nieuwe ontwikkelingen binnen het bedrijf worden waargenomen. Daarnaast worden doelen gesteld die dan binnen een bepaalde periode moet worden behaald. Dat kan zijn op lange termijn of juist op korten. De beheer van een project kan een grote klus zijn, je adviseert als het waren de stuurgroep die de taken uitvoert.